skip to content

Vores politik om cookies på Europa-Parlamentets Kontor i Danmarks hjemmeside.

Vi bruger cookies for at give brugerne af vores hjemmeside den bedst mulige oplevelse. Vi bruger dem ikke med henblik på at indsamle personlige oplysninger, men udelukkede med statistisk formål i forhold til Google Analytics.

Fortsæt
 
 
 
28-11-2016

EP-Info nr. 30

EU-Tyrkiet-forholdet, torskefiskeri, luftkvalitet og forsvarssamarbejde. Emnerne var mange på sidste uges plenarsamling i Strasbourg, hvor også årets vinder af Europa-Parlamentets LUX-filmpris blev fundet - Maren Ades ”Min far Toni Erdmann”. Alt det og meget mere kan du læse om i denne uges udgave af EP-Info.

Ugen der gik

Nynne i Strasbourg

Nynne i Strasbourg
Nynne i Strasbourg

Hej, jeg hedder Nynne, og jeg er trainee i Europa-Parlamentet i Danmark. I sidste uge var jeg en tur i Strasbourg under plenarsamlingen, hvilket blandt meget andet bød på spændende debatter og en pressekonference i forbindelse med Parlamentets filmpris – LUX-prisen. Som førstegangsbesøgende i Europa-Parlamentet var det imponerende at opleve det europæiske samarbejde i aktion.

Tirsdag overværede jeg debatterne i plenarsalen, hvor forskellige udenrigspolitiske emner blev drøftet. MEP’erne nåede omkring situationen i Syrien, og flere af politikerne lagde vægt på de forskellige aktører, der er indblandet i konflikten.

MEP’erne diskuterede desuden forholdet mellem EU og Tyrkiet, og der blev enighed om at anbefale at fastfryse Tyrkiets optagelsesproces i EU grundet den tyrkiske regerings tiltag i kølvandet på sommerens forsøg på statskup. Læs mere om MEP’ernes holdning til Tyrkiets optagelse i EU her...

Et andet punkt, der blev taget op var et europæisk forsvarssamarbejde. MEP'erne ønsker blandt andet, at EU-landene bruger 2% af deres BNP på forsvar, og flere fælles initiativer på EU-niveau. Læs mere om MEP’ernes holdninger til forsvarssamarbejdet i EU her...

Torsdag skulle MEP’erne stemme om, hvorvidt EU’s frihandelsaftale med Canada – CETA – kan indbringes for EU-domstolen, som 89 MEP’ere har stillet forslag omkring. Forslaget blev forkastet, hvorved handelsaftalen skal til afstemning den 5. december i Handelsudvalget. Læs mere om CETA-aftalens forløb her

 .
 

“Min far Toni Erdmann” vinder den 10. udgave af LUX-filmprisen

“Min far Toni Erdmann” vinder den 10. udgave af LUX-filmprisen
“Min far Toni Erdmann” vinder den 10. udgave af LUX-filmprisen

Under en ceremoni i Strasbourg den 23. november annoncerede Europa-Parlamentets formand Martin Schulz vinderen af den prestigefyldte LUX-pris, som i år gik til den tysk-østrigsk-rumænske filmproduktion ”Min far Toni Erdmann” af Maren Ade. Vinderfilmen modtager, ud over at blive oversat til alle 24 officielle EU-sprog, støtte til international markedsføring. Europa-Parlamentet uddeler hvert år LUX-filmprisen for at fremme kendskabet til europæisk film og opfordre til debat om værdier og sociale forhold på tværs af Europas grænser. Prisen blev i år uddelt for 10. gang.

Læs mere om ”Toni Erdmann” og LUX-prisen her...
 .
 

Parlamentet stemmer for at begrænse luftforurening

Parlamentet stemmer for at begrænse luftforurening
Parlamentet stemmer for at begrænse luftforurening

MEP’erne stemte den 23. november for at indføre mere ambitiøse mål for begrænsningen af udledningen af luftforurenende stoffer. Planerne var allerede blevet uformelt aftalt med Rådet. Den nye lovgivning fastsætter målsætninger på nationalt niveau for blandt andet kvælstofoxider, partikelforurening og svovldioxid. Det anslås, at luftforurening hvert år forårsager omkring 400.000 for tidlige dødsfald i EU. De foreslåede begrænsninger af de forurenede stoffer forventes at reducere de sundhedsskadelige påvirkninger med omkring 50% inden år 2030.

Læs mere om den nye lovgivning og om problemet med luftforurening her...
 .
 

Parlamentet stemmer for at fjerne tidsbegrænsninger på fiskeri i Nordsøen

Parlamentet stemmer for at fjerne tidsbegrænsninger på fiskeri i Nordsøen
Parlamentet stemmer for at fjerne tidsbegrænsninger på fiskeri i Nordsøen

Den 22. november stemte MEP’erne for at ændre lovgivningen fra 2008 om en langsigtet plan for torskebestande og -fiskeri i bl.a. Kattegat, Nordsøen og Skagerrak. Med MEP’ernes accept bliver den øvre grænse for antallet af dage, som en fiskerbåd må opholde sig i det samme fiskeriområde, nu fjernet. De gældende regler var nemlig blevet en hindring for gennemførelsen af den såkaldte landingsforpligtelse, da de vanskeliggjorde en hensigtsmæssig tilpasning af fiskerimønstre, såsom valg af område og redskaber. Fiskere i Nordsøen vil dermed i fremtiden lettere kunne lande alle fangster af torsk og andre fiskearter. Lovændringen sikrer, at reglerne ligger i tråd med den nye fælles fiskeripolitik ved at sikre, at forpligtelsen til at lande alle fangster implementeres fuldt ud. Kravet om at lande alle fangster og forbuddet mod udsmid er centrale dele af den nye fælles fiskeripolitik.

Læs mere om de nye regler for torskefiskeri her...
 .
 

Martin Schulz stopper som formand for Europa-Parlamentet i januar 2017

Martin Schulz stopper som formand for Europa-Parlamentet i januar 2017
Martin Schulz stopper som formand for Europa-Parlamentet i januar 2017

Torsdag den 24. november meddelte Martin Schulz (S&D), at han ikke stiller op til en tredje periode som formand for Europa-Parlamentet. Martin Schulz understregede, at det ikke har været en nem beslutning, da det har været en ære at være formand for Europa-Parlamentet. Martin Schulz vil fortsætte som formand for Europa-Parlamentet frem til plenarsamlingen i januar, hvor hans mandat udløber og en ny formand skal vælges.

Læs mere om rollen som formand for Europa-Parlamentet her...
 .
 

På programmet:

Miniplenarsamling i Bruxelles

Den 30. november - 1. december mødes MEP’erne i Bruxelles til miniplenarsamling. Her skal parlamentarikerne bl.a. afgive deres endelige stemme om EU’s budget for 2017, efter at det den 17. november lykkedes at nå til enighed med Rådet om budgettet. Her lykkedes det bl.a. Parlamentet at få afsat flere midler til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed, støtte til små og mellemstore virksomheder samt til infrastrukturprojekter, forskning og Erasmus+-programmet for studenterudveksling. MEP’erne skal også diskutere nye regler for databeskyttelse under udveksling af personoplysninger mellem USA og EU i forbindelse med strafbare handlinger samt retningslinjer for kommissærers interesseerklæringer.

Læs mere om dagsordenen for denne uges miniplenar her...
 .
 

Ida Auken til høring i emissionsudvalget

Ida Auken til høring i emissionsudvalget
Ida Auken til høring i emissionsudvalget

Mandag den 28. november er den tidligere danske miljøminister og nuværende folketingsmedlem Ida Auken kaldt til høring i Parlamentets udvalg for emissionsmålinger i bilindustrien (EMIS). Her vil MEP’erne i udvalget stille spørgsmål om udstødningsgasser fra biler og den gældende lovgivning på området vedrørende hendes tid som dansk miljøminister fra 2011-2014. Mødet med Ida Auken er det seneste i lang række høringer, hvor emissionsudvalget har inviteret nuværende eller tidligere repræsentanter for EU-landene til at svare på spørgsmål om biludstødningsgasser samt om tilfælde af snyd med målinger af disse.

Læs mere om EMIS-udvalgets arbejde her...
 .
 

EU-julekalender på facebook

Vi vil i løbet af december køre vores traditionsrige julekalender på facebook. Derudover byder måneden også på en quiz hver søndag i advent, hvor der er mulighed for at vinde en lækker præmie fra Lakrids by Johan Bülow.

Følg med på Facebook her...
 .
 

Kommende EU-arrangementer

Debatmøde om banker og EU's bankunion – 29. november, Aalborg

Deltagelse: 50 kr. 20 kr. for studerende.

Tid: kl. 17.00-18.30

Sted: Glashjørnet, Hovedbiblioteket, Rendsburggade 2, 9000 Aalborg

Læs mere her…

Debatmøde om banker og EU's bankunion – 30. november, Herning

Deltagelse: 50 kr. 20 kr. for studerende.

Tid: kl. 17.00-18.30

Sted: Kørner2, Herning Bibliotek, Østergade 8, 7400 Herning

Læs mere…

EU og social dumping i vejtransporten - 1. december, Hansholm
Alt for ofte når vi kører en tur på de nordjyske veje, kommer vi forbi rastepladser, hvor der holder udenlandske lastbiler i ugevis. De østeuropæiske chauffører overnatter i førerhuset, arbejder til en løn langt under den danske og på vilkår, som ikke kun er helt uacceptable men ofte også ulovlige.

Hvad skal vi gøre ved det problem? Hvordan sikrer vi fair arbejdsforhold for chaufførerne og fair konkurrence for de vognmænd, der overholder reglerne? Hvordan skal vi ændre reglerne og forbedre kontrollen? Hvad kan vi gøre herhjemme, og hvad må vi gøre sammen i EU?
Tid: Kl. 19.00 - 21.00
Sted: Hanstholm Containertransport A/S, Industrihøjen 4, 7730 Hanstholm

Kvindelige flygtninge i Danmark og Europa - 1. december, København

Kvinderådet arrangerer en konference, der sætter fokus på temaet ved at invitere en række oplægsholdere.

Gratis deltagelse, men tilmelding påkrævet

Tid: kl. 09.00-13.00

Sted: Fællessalen, Christiansborg (adgang via gæsteindgang)

Tilmeld dig her...

Konference: Flygtningene, der ændrede Europa – 7. december, København

Mens politikerne på Christiansborg og i Bruxelles forsøger at finde politiske løsninger på den nuværende situation, sætter Tænketanken EUROPA fokus på, hvad vi har lært af fortidens kriser.

Tid: kl. 9-13.30
Sted: Københavns Universitet Festsal, Frue Plads 4, 1165 København K

Tilmeld dig her...

Debatmøde om banker og EU's bankunion – 7. december, Aarhus

Deltagelse: 50 kr. 20 kr. for studerende.

Tid: kl. 17.00-18.30

Sted: Store Sal, Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C

Læs mere her…

 
 .

Videregående studier med EU i centrum

Europakollegiet - med mulighed for at søge stipendier til hele opholdet

Europakollegiet er en institution for videregående uddannelse, der blev oprettet i Brügge, Belgien, i 1949. I mere end 60 år har Europakollegiet uddannet unge fra hele Europa og Europas nærområder om europæisk forvaltning, økonomi, jura og politik. I 1992 åbnede Kollegiet en afdeling i Natolin, der ligger lige udenfor Warszawa i Polen. Ved Europakollegiet optages kandidater eller studerende med mindst fire års studium og en bestået BA. Aktiv beherskelse af engelsk og i mindre omfang fransk er en betingelse for at kunne optages. Der er gode muligheder for at få tildelt stipendier til et studieophold, bl.a. råder Den Danske Komité over fem danske statsstipendier. Ansøgning om optagelse på Kollegiet sendes såvel til Den Danske Komité for Europakollegiet som til Europakollegiet (online via internet).

 .
Find mere information om videregående studier på Europakollegiet her...
 .
Læs mere om Europakollegiets afdelinger i Brügge og Natolin her...
 .

Erasmus Mundus Fælles Kandidatuddannelser

Hvis du er interesseret i europæiske anliggender, og har lyst til at læse en kandidat eller PhD på et tværfagligt studie, med gode muligheder for at tage på udveksling, så er EU's Erasmus Mundus Fælles Kandidatuddannelser måske lige noget for dig. Uddannelserne tilbydes af et internationalt konsortium af højere uddannelsesinstitutioner og i visse tilfælde af andre partnerorganisationer, som har specifik ekspertise og interesse i programmets områder.

 .
Læs mere om Erasmus Mundus her...
 .
 
 .

Din lommeguide til Europa-Parlamentet

Lommeguide til Europa-Parlamentet
Lommeguide til Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har udgivet en lille lommeguide med nyttig information til brug ved bl.a. besøg i Parlament. Guiden kan bestilles i en trykt udgave på vores bestillingsside, eller den kan downloades fra linket herunder.


Download guiden her...

 
 .

EP’s forskningsenhed: Dybdegående viden om europæiske politiske spørgsmål

EP's forskningsenhed
EP's forskningsenhed

Har du brug for mere tilbundsgående viden omkring de politikområder, som Europa-Parlamentet beskæftiger sig med, eller er du bare interesseret i et bestemt område? Europa-Parlamentet har en forskningsenhed, der producerer forskellige produkter af høj kvalitet. Lige nu kan du f.eks. finde information om både migration, klima og økologi.


Bliv klogere her...

 
 .

Redaktionen afsluttet den 28/11 2016 kl. 12.00

Ansvarshavende: Anne Mette Vestergaard
I redaktionen:  Jacob Lolck og Nynne Giannini

Pressekontakt: Jacob Lolck 33 41 40 44 / 25 48 87 11

 .